Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Nr WOOŚ.4201.9.2017.KR.2 w związku z wnioskiem z dnia 26 maja 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występuje Pani Ewa Makosz Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Centrali Spółki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica”.


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 08.06.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 09.06.2017 09:02. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony