Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2017 r. wydana została Decyzja Wójta Gminy Mielec Znak RGP.6220.4.2016 o   środowiskowych uwarunkowaniach   z przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego - tuczami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ew. 1450,1453 położonych w Rzędzianowicach, gm. Mielec z wniosku Pana Wojciecha Bania.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 22.03.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.03.2017 13:22. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3540
Początek strony