Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.23.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.07.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1117/4, 1122/2, 1114/9, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1350/2, 1122/6 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm.Mielec oraz na dz.nr ew.gr. 231, 234   położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.23.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 5.07.2018 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 05.07.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 06.07.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8113
1