Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 672/6, 671/13, 672/1, 671/14, 671/15, 671/12, 734, 675/7, 675/9, 675/8 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.04.2018 r.
Informacja wytworzona przez Jan Mazur - Zastępca Wójta Gminy dnia 10.04.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.04.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8109
1