Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.41.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.09.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1871/23, 1871/24 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.41.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 11.09.2018 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 11.09.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.09.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7765
1