Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.19.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.06.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 472/2, 525/2, 1011/13, 1011/19, 1011/20, 1011/15, 1010/9 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.19.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.06.2018 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 22.06.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.06.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7765
1