Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” na działkach o nr ew. 475, 473/3, 473/4, 473/5, 473/6, 472, 471, 468 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec z wniosku Gminy Mielec ul.Głowackiego 5, 39-300 Mielec w imieniu której działa pełnomocnik Pan Kazimierz Działowski zostały wydane postanowienia uzgadniające projekt decyzji.


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 16.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 16.01.2017 14:11. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony