Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.21.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.09.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią” na działkach nr ewid.gr. 485, 483, 482, 481, 67, 69, 131/1, 131/3, 131/4, 132, 428, 472 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 22.09.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 25.09.2017 08:11. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony