Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6730.91.2012 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy z dnia 29.10.2012 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdu z drogi powiatowej i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie obejmującym część działek o nr ewidencyjnych 106/14 i 90 w miejscowości Złotniki.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6730.91.2012 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.04.2019 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 10.04.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.04.2019. Wygasa 11.05.2019. Odsłon 8113
1