Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Obwieszczenie Nr IMi.507.1.906.2017 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia 16.11.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, pod warunkiem jak w postanowieniu dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ew. 98/12, 1582, 1583, 1585 w m. Chorzelów, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Małgorzata Wajda dnia 22.11.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.11.2017 14:21. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3538
Początek strony