Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 06-04-2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.1.2017 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 14/4, 14/10, 14/11, 14/5, 14/3 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 06.04.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 06.04.2017 15:09. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony