Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Nr RZ.ZPU.4.521.1.947.2018.ID Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa linii energetycznej kablowej ziemnej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN Szydłowiec 1 wraz z wyprowadzeniem linii SN i nN" na działkach o nr ew. 27/6, 28/1, 28/2, 17/12, 17/13, 68/1, 44/2, 244, 77/1, 77/2, 80/1, 80/2, 80/4, 80/7, 82/7, 82/6 położonych w miejscowości Szydłowiec, gm. Mielec, na działkach nr ew. 440, 441, 439 położonych w miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec oraz na działce nr ew. 320 położonej w miejscowości Dębiaki, gmina Tuszów Narodowy.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RZ.ZPU.4.521.1.947.2018.ID Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polsk
Informacja wytworzona przez Witold Bielecki - Dyrektor Zarzą dnia 04.06.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 04.06.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8113
1