Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje o wydanym Postanowieniu nr 6733.10.2017 z dnia 30.05.2017r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” na działkach nr ewid.gr. 1040/5 i 1040/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec z wniosku P4 Sp. z o.o. ul.Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Patrycja Balcarek, do czasu uzyskania opinii biegłego na okoliczność ustalenia faktycznych wartości równoważnej mocy promieniowanej izotropowo (EIRP) przez anteny stacji, przeprowadzenia analizy zasięgów pól elektromagnetycznych oraz poprawności obliczeń parametrów części telekomunikacyjnej.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 30.05.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 01.06.2017 15:25. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3540
Początek strony