Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec


Załączniki:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenn
Kierunki zagospodarowania przestrzennego - jednolity tekst Studium
Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - tekst jednolity
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny
Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 2
Prognoza oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenn
Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 2
Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny
Kierunki zagospodarowania przestrzennego - jednolity tekst Studium
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - tekst jednolity
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 06.06.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 06.06.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 5559
1