Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec

powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 06.06.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 06.06.2017 14:42. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 6362
Początek strony