Obwieszczenie o udziale społeczeństwa (ponowne)

Obwieszczenie Nr RGP.6220.1.2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 4.04.2018 r. o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec”, budowa budynku małej elektrowni wodnej o mocy 1,5 MW, przepławki dla ryb i wykonanie przyłącza kablowego SN-15 kV, w miejscowości Podleszany na części działek nr ewid. 707, 1910 oraz w miejscowości Mielec na części działek nr ewid. 931, 936/1, 306, 755, 601/2, 1832.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur - Zastępca Wójta Gminy dnia 04.04.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 05.04.2018 14:02. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7464
Wersja : 1 2 
Początek strony