Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” na działkach nr ewid.gr. 1040/5 i 1040/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec z wniosku P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Patrycja Balcarek zostały zgromadzone materiały dowodowe, a w tutejszym Urzędzie można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 16.08.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 16.08.2017 09:02. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony