Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja Nr RZ.ZUZ.2.421.1.8.2019.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Wisłoki w km 17+130 metodą przewiertu sterowanego dz. nr ew. 921,922 - obręb 43 Rzędzianowice i dz. nr ew. 632, 804/3 - obręb 48 Złotniki, przekroczenie wału przeciwpowodziowego - w km 14+814 lewy wał rz. Wisłoki dz. nr ew. 1825, 1809, 1043, 1927/1,1927/2 - obręb 43 Rzędzianowice, przekroczenie wału przeciwpowodziowego - w km 16+050 prawy wał rz. Wisłoki dz. nr ew. 826/3, 804/1,808, 826/1- obręb 48 Złotniki oraz na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowych obiektów budowlanych - budowa linii kablowej ziemnej SN 15kV relacji GPZ Mielec do Trafo Rzędzianowice 10 ZWD na działkach 921, 1928, 1935, 1927/2, 1927/1, 1043, 1809, 1825, 1826, 1831/2, 1832, 1837/2, 1841/2, 1842/2, 1846, 1847, 1848, 1849, 1855, 1854/1, 1856/1, 1857/1, 1858, 1861/1, 1862, 1863, 1866, 1867/2, 1872/1, 1873/3, 1875, 1876/3, 1877/2, 1878/1, 1879/1, 1884, 1882/3, 1882/1, 1881/1 i części działki 922 obr. 43 Rzędzianowice oraz na działkach nr 804/1, 804/3, 808, i części działki nr 632 obr. 48 Złotniki w gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jerzy Żygłowicz - Dyrektor Zarzą dnia 12.02.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.02.2019 15:25. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7464
Wersja : 1 2 
Początek strony