Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie RZ.ZUZ.2.421.86.39.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowego obiektu budowlanego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 770/9, 770/19 obręb 41 Podleszany, gmina Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Andrzej Polakiewicz - Zastępca D dnia 16.08.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 20.08.2018 16:15. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7464
Wersja : 1 2 
Początek strony