Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 01-02-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.54.2016 dla inwestycji pn. „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego” na działkach o nr ew. 475, 473/3, 473/4, 473/5, 473/6, 472, 471, 468 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec z wniosku Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w imieniu której działa pełnomocnik Pan Kazimierz Działowski.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 02.02.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 02.02.2017 10:32. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3538
Początek strony