Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu informuje, że została wydana decyzja z dnia 01.08.2017r. znak SKO - 402/E/990/2017 po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Mielec z dnia 29.06.2017r. znak RGP.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: punkt zbierania odpadów na działce nr ewid. 592 w miejscowości Chorzelów.
powrót...
Informacja wytworzona przez Danuta Wydra dnia 30.08.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 31.08.2017 13:56. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony