Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie RZ.ZUZ.2.421.86.91.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku złożonego przez P. Dawida Leśniaka o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisłoki nowego obiektu budowlanego – budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 472/2, 525/2, 1011/13, 1011/19, 1011/20, 1011/15, 1010/9 obręb 47 – Wola Mielecka, gmina Mielec.Załączniki:
Obwieszczenie Nr RZ.ZUZ.2.421.86.91.2018.HK Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dni
Informacja wytworzona przez Jerzy Żygłowicz - Dyrektor Zarzą dnia 04.12.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 04.12.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8113
1