Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.30.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” na działkach nr ewid.gr. 1040/5 i 1040/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 28.12.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 02.01.2018 15:04. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3538
Wersja : 1 2 
Początek strony