Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 11-09-2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.18.2017 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 863/47, 863/58 położonych w miejscowości Książnice, gm. Mielec z wniosku Pani Justyny Świstro i Mateusza Świstro w imieniu których działa pełnomocnik Pani Dorota Hamala-Lis.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 11.09.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 11.09.2017 12:41. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3538
Początek strony