Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Nr WOOŚ.4201.9.2017.KR.36 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14.11.2017 r. w związku z wnioskiem z dnia 26 maja 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu którego występuje Pani Ewa Makosz Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Centrali Spółki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa - Mielec - Dębica”.
powrót...
Informacja wytworzona przez Wojciech Wdowik dnia 15.11.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 15.11.2017 15:27. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony