Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.05.2017 r. o godz.10.30 w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul.Św.Barbary 12 odbędzie się rozprawa administracyjna (stawiennictwo nieobowiązkowe) w sprawie odwołania od decyzji Wójta Gminy Mielec z dnia 20.02.2017r.  znak : RGP.6220.1.2015 dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec”, budowa budynku małej elektrowni wodnej o mocy 1,5 MW, przepławki dla ryb i wykonanie przyłącza kablowego SN-15 kV, w miejscowości Podleszany, gm.Mielec na części działek nr ewid.  707, 1910 oraz w miejscowości Mielec, gmina miejska Mielec na części działek nr ewid. 931, 936/1, 306, 755, 601/2, 1832a „ z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko.
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 10.04.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.04.2017 14:17. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony