Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 863/47, 863/58 położonych w miejscowości Książnice, gm. Mielec z wniosku Pani Justyny Świstro i Mateusza Świstro w imieniu których działa pełnomocnik Pani Dorota Hamala-Lis.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 17.07.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 18.07.2017 13:51. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3540
Początek strony