Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.11.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 548/2, 548/3, 548/1 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.11.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.05.2018 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 14.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 14.05.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8109
1