Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca

Prezydent Miasta Mielca zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200, MOP 6,0 MPa - drugostronne zasilanie miasta Mielca wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową I stopnia Q=10 000 Nm3/h".
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 02.02.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 02.02.2017 10:46. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3540
Początek strony