Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1499,1500, 1501, 1502, 1503/1 położonych w miejscowości Rzędzianowice, gmina Mielec z wniosku Pani Anny Rządzka i Marka Rządzki w imieniu których działa pełnomocnik Pan Piotr Chmura.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 21.08.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.08.2017 13:55. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3538
Początek strony