Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 5.12.2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany – część A, V i VI Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.

Projekt III zmiany – część A, V i VI Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec

Prognoza IIIA - projekt III zmiany – część A, V i VI Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec

Prognoza V - projekt III zmiany – część A, V i VI Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec

Prognoza VI - projekt III zmiany – część A, V i VI Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy MielecZałączniki:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 5.12.2017 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 05.12.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.12.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7504
3