Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.46.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr. 1440, 1931/3, 1458, 1444/5, 1451/1, 1451/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.46.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 10.12.2018 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 10.12.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.12.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8113
1