Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec (wygasły...)

Obwieszczenie Nr RGP.6733.51.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1128/2, 1127/2, 1126/6, 1126/5, 1125/2 położonych w miejscowości Chrząstów, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.51.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 17.12.2019 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 17.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 17.12.2019. Wygasa 17.01.2020. Odsłon 8292
1