Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 12-01-2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.50.2016 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. 763/5, 763/6, 763/7 położonych w miejscowości Trześń, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański.Załączniki:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RGP.6733.50.2016
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 12.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.01.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 6606
1