Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20.02.2017 r. wydana została decyzja Wójta Gminy Mielec Znak RGP.6220.1.2015 o   środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec”, budowa budynku małej elektrowni wodnej o mocy 1,5 MW, przepławki dla ryb i wykonanie przyłącza kablowego SN-15 kV, w miejscowości Podleszany na części działek nr ewid. 707, 1910 oraz w miejscowości Mielec na części działek nr ewid. 931, 936/1, 306, 755, 601/2, 1832 z wniosku Mała Elektrownia Wodna „Mielec” Zdzisława Bargiel i Wspólnicy Sp.J. ul. Dąbrowskiego 75, 35-040 Rzeszów. 
powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 22.02.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.02.2017 08:10. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony