Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 07-08-2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.15.2017 dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 565, 563 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański. 
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 07.08.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.08.2017 14:02. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony