Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec zawiadamia strony, że zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego progu betonowego w km 21 + 605 rzeki Wisłoki wraz z montażem 3 szt. przęseł z powłok piętrzących wodę oraz wybudowanie odkrytego kanału dopływowego i odpływowego dla wody z małej elektrowni wodnej „Mielec”, budowie budynku małej elektrowni wodnej o mocy 1,5 MW, przepławki dla ryb i wykonanie przyłącza kablowego SN-15 kV, w miejscowości Podleszany na części działek nr ewid. 707, 1910 oraz w miejscowości Mielec na części działek nr ewid. 931, 936/1, 306, 755, 601/2, 1832.


powrót...
Informacja wytworzona przez Anna Domanik dnia 04.01.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 04.01.2017 13:31. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony