Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ewid.gr.863/47, 863/58 położonych w miejscowości Książnice, gm. Mielec z wniosku Pani Justyny Świstro i Mateusza Świstro w imieniu których działa pełnomocnik Pani Dorota Hamala-Lis zostały zgromadzone materiały dowodowe.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 23.08.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 24.08.2017 12:03. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony