Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.4.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 29.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 1058/9, 1058/10, 1058/11, 1058/12, 1058/14 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 29.01.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 30.01.2019 07:49. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8083
Wersja : 1 2 
Początek strony