Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Nr DOOŚ-WDŚ/ZIL.4200.118.2018.EK Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 września 2018 r. w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2018 r., znak: WOOŚ.4200.6.2017.JG.55, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa nowego odcinka dróg. wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka’.
powrót...
Informacja wytworzona przez Łukasz Młynarkiewicz - Dyrektor dnia 18.09.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 18.09.2018 14:37. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 7464
Wersja : 1 2 
Początek strony