Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 312/1, 316, 321/5, 318/2, 321/9, 317/4 położonych w miejscowości Złotniki, gm. Mielec z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Piotr Olszański. 
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 27.07.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 27.07.2017 09:03. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Początek strony