Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.gr. 360/4, 360/2 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.7.2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 18.03.2019 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 18.03.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 18.03.2019. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8109
1