Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 9.01.2018 r. o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 9.01.2018 r.
VII zmiana Studium - tekst jednolity - kierunki zagospodarowania przestrzennego
VII zmiana Studium - tekst jednolity - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
VII zmiana Studium - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
VII zmiana Studium - kierunki zagospodarowania przestrzennego
VII zmiana Studium - prognoza oddziaływania na środowisko
VII zmiana Studium - prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny
VII zmiana Studium - prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 2
VII zmiana Studium - prognoza oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 9.01.2018 r.
VII zmiana Studium - prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik nr 2
VII zmiana Studium - tekst jednolity - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
VII zmiana Studium - kierunki zagospodarowania przestrzennego
VII zmiana Studium - prognoza oddziaływania na środowisko - załącznik graficzny
VII zmiana Studium - tekst jednolity - kierunki zagospodarowania przestrzennego
VII zmiana Studium - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 09.01.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 09.01.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8110
1