Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dnia 9.01.2018 r. o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 09.01.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 09.01.2018 10:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8083
Wersja : 1 2 
Początek strony