Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid. gr. 1870/5, 1870/7, 1870/4   położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.26.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 22.05.2018 r.
Informacja wytworzona przez Jan Mazur - Zastępca Wójta Gminy dnia 22.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.07.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8113
1