Zawiadomienie o publicznym obwieszczeniu

Zawiadomienie o publicznym obwieszczeniu Nr RGP.6733.30.2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 14.11.2017 r. o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego sądowego dr inż. Jerzego Gremba, biegłego z zakresu elektroniki, radiokomunikacji i telekomunikacji ruchomej przy Sądzie Okręgowym w Kielcach nr wpisu: ADM.0111-306/12 zgodnie z umową nr RGP.271.23.2017 z dnia 14 listopada 2017r na okoliczność przeprowadzenia analizy, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 71) i czy jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer MIE6003A na działce nr ewid.1040/5, 1040/3 obręb Wola Mielecka, gmina Mielec.
powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek dnia 14.11.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 15.11.2017 11:55. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3539
Wersja : 1 2 
Początek strony