Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 12-09-2017r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.10.2017 dla inwestycji pn: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 numer MIE6003A” na działkach nr ewid.gr. 1040/5 i 1040/3 położonych w miejscowości Wola Mielecka, Gmina Mielec z wniosku: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Patrycja Balcarek.
powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Mazur dnia 12.09.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 12.09.2017 14:46. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 3540
Początek strony