Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.48.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej” na działkach nr ewid.gr. 1177/9, 1177/8 położonych w miejscowości Chorzelów, gm. MielecZałączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.48.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 23.10.2018 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 23.10.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 23.10.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8113
1