Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa przepustu na Rowie Podleszańsko-Książnickim w miejscowości Podleszany w ciągu drogi powiatowej Nr 1169 R Podleszany-Zasów km 8 + 427,00 ” na dz. 51, 1458, 1900, 1079/6, 1442, 1085/1, 1443, 1528/1 , 1459 położonych w miejscowości Podleszany, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.24.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.05.2018 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 16.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 16.05.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8113
1