Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec

Obwieszczenie Nr RGP.6733.34.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.11.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ewid.gr. 1169/6, 1169/8, 1169/2, 1169/3, 1169/4 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gm. Mielec.

Załączniki:
Obwieszczenie Nr RGP.6733.34.2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 16.11.2018 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 16.11.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 16.11.2018. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 8109
1